Saturday, January 21, 2006

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมคาราเต้หอการค้า

เราเป็นชมรมแรกและชมรมเดียวที่มีอายุมามากกว่า 30 ปี เราพร้อมแล้วที่จะเป็นชมรมที่มีมาตราฐาน เป็นชมรมที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งกว่าที่เราเคยเป็นมา

เราพร้อมแล้ว ท่านล่ะ พร้อมหรือยัง Posted by Picasa
Post a Comment