Friday, February 10, 2006

เซนเซของพวกเรา

อ. ซาดาฮิโร กับ อ. อาเคมิ
สี่สิบกว่าปีแล้วที่อาจารย์ทั้งสองท่านมาสอนที่ประเทศไทย โดยที่อาจารย์ซาดาได้เคยมาสอนหอการค้าตั้งแต่เมื่อสามสิบหกปีก่อน เป็นอาจารย์คนแรกของที่นี่ และท่านได้ผลิตลูกศิษย์มากมาย ซึ่งปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ตามโดโจต่าง ๆ
พวกเราโชคดีมาก ๆ ที่ปัจจุบัน (2549) ท่านทั้งสองได้กลับมาสอนที่นี่ เป็นอาจารย์ประจำชมรมคาราเต้โด ม.หอการค้าไทย เหมือนเมื่อสามสิบหกปีก่อน
ชมรมเรามีสมาชิกถึง 33 รุ่นแล้ว รุ่นต่อไปจะเป็นรุ่น 34 และจะมีรุ่นต่อไปเรื่อย ๆ คู่กับมหาวิทยาลัยหอการค้าต่อไป

OSU!

1 comment:

Nui Saran said...

ปีนี้ไม่มีใครติดต่อให้เซนเซเข้ามาสอนเลย

แย่จัง !!!!