Monday, March 05, 2007

เข้าค่ายกาญจนบุรี 2550


เราไปเข้าค่ายกับชมรมคาราเต้กาญจนบุรีเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยถือเป็นค่ายปิดเทอมของเด็กหอการค้า โดยมีชมรมที่เข้าร่วมดังนี้
  • Sakuragym
  • Karate Kanchanaburee
  • UTCC Karate Club
  • Karate Kid Gym
Post a Comment