Thursday, June 28, 2007

รูปการฝึกซ้อมปี 2549


ปีที่แล้วเรารับสมาชิกมาแค่ 70 คนยังเยอะขนาดนี้
แล้วปีนี้ 285 คนจะเยอะขนาดไหน
เอาให้เต็มหอประชุมเลยดีไหมครับ
เริ่มซ้อมวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2550 เวลา 17.00 น.
ณ หอประชุมฯ (ถ้าไม่เจอให้มาดูที่ ใต้อาคาร 10)

No comments: