Wednesday, September 05, 2007

ซ้อมร่วมกับชมรมคาราเต้ลาดกระบัง


วันที่ 1 กันยายน 2550 ชมรมคาราเต้ ม.หอการค้าไทย ได้มีโอกาสต้อนรับชมรมคาราเต้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาซ้อมร่วมกันที่ ม.หอการค้าฯ เวลา 15.00-18.00 น.
ต้องขอขอบคุณชมรมเทควันโดด้วยนะครับ ที่ให้ยืมเบาะซ้อม

No comments: