Friday, July 04, 2008

อบรมกรรมการตัดสินคาราเต้

อบรมกรรมการคาราเต้

สมาคมคาราเต้แห่งประเทศได้ได้จัดการอบรมกรรมการผู้ตัดสินขึ้นที่ อาคาร 10 ศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขัน หัวหมาก เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2551

โดยชมรมคาราเต้หอการค้า ส่งผู้เข้าร่วมอบรม 2 ท่าน ใครเป็นใครไปดูกันเอาเองนะครับ

No comments: